פועה ווגברייט

פברואר 13, 2022

שאלון LearnDash – הכירו את סוגי השאלות האפשריים.
שאלונים מספקים למשתמש למדוד את הבנת החומר הנלמד בקורס שלך. חידוני LearnDash מגיעים עם לא מעט אפשרויות להתאים אישית את החוויה. במאמר זה נפרט את האפשרויות הקיימות בלירנדש ואת אלו שפיתחנו במיוחד.

מאמר זה יסביר את כל סוגי השאלות השונים שניתן להשתמש בהם עם חידוני LearnDash , סוגי השאלות והתשובות, הענקת נקודות, רמזים, קטגוריות, האפשרויות השונות הזמינות עבור כל סוג שאלה ועוד.

בחר סוג שאלה

בשלב הראשון נבחר את סוג השאלה המתאים, סוגי השאלות הקיימים:

 • בחירה יחידה
 • בחירה מרובה
 • בחירה חופשית
 • בחירת מיון
 • בחירת מיון מטריקס
 • מלא את החסר
 • הערכה (סקר)
 • חיבור (תשובה פתוחה)
 • עורך משודרג

בחירה יחידה

בחירה יחידה פירושה שיש רק תשובה אחת נכונה. זהו פורמט השאלות הנפוץ ביותר עבור מבחנים סטנדרטיים. עליך להשתמש גם בסוג שאלה זה עבור שאלות  נכון או לא נכון.

 • אין הגבלה למספר התשובות השגויות שאתה מספק
 • ניתן להוסיף מדיה בתשובה, כגון: תמונה, קובץ שמע.
שאלה מסוג 'בחירה יחידה'

בחירה מרובה

שאלות מרובות בחירות תומכות בתשובות נכונות מרובות. על מנת שהשאלה תסומן כנכונה, המשתמשים חייבים לבחור את כל התשובות הנכונות. אם הם בוחרים רק בחלק מהתשובות הנכונות, השאלה מסומנת כשגויה.

 • אין הגבלה למספר התשובות הנכונות או השגויות שאתה מספק
 • שאר אפשרויות ההגדרה זהות לשאלות לבחירה יחידה
שאלה מסוג 'בחירה מרובה'

חיסור נקודות לתשובה לא נכונה
אתה יכול לבחור לחסר נקודות כאשר המשתמש בוחר תשובה שגויה.

 1. בתיבה נקודות ,הפעל את האפשרות "נקודות שונות לכל תשובה"
 2. ספק מספר שלילי של נקודות לתשובה הלא נכונה
 3. לאחר מכן, ערך זה יופרע מכלל נקודות השאלה

בחירה חופשית

שאלות בחירה חופשית נותנות למשתמש שדה קלט בו עליו להקליד את התשובה הנכונה.

 • אתה יכול לבחור לקבל תשובה אחת בלבד, או תשובות מרובות אפשריות
 • התשובות עשויות להיות מילה אחת או מילים מרובות

בשאלה זו על התלמיד להקליד במדיוק את אחת מהתשובות שניתנו.

דוגמה: אם תשאלו " "am I married? noאתה יכול לענות I am not married  או I'm no married.

אם המשתמש מזין אחת מהתשובות הללו, השאלה מסומנת כ- נכונה.

להלן דוגמא למה שהמשתמש יראה. 


בחירת מיון

שאלות בנושא מיון מבקשות מהמשתמש להציב סדרת תשובות בסדר הנכון. ניתן להוסיף תמונה או מדיות אחרות.

להלן דוגמא למה שהמשתמש יראה. 


בשאלה זו יוצג בפתרון הסדר הנכון (כאשר מסומן לתלמיד המקומות בהם טעה במידה וטעה)


בחירת מיון מטריקס (התאמה)


יש להשתמש בשאלות מיון כאשר אתה רוצה שהמשתמש יתאים שני פריטים יחד. ישנם שני חלקים לשאלת מיון מטריצה:

 • קריטריון :אלה הם סטטיים ולא ניתן להזיזם.
 • מיון רכיבים :זה מה שמשתמשים יגררו ושחררו לקריטריון הנכון.

כל אלמנט מיון חייב להיות ייחודי, אחד לאחד.

אזור התשובות שלך יוגדר כמו טבלה, עם הקריטריון בצד שמאל, ושטח פתוח שגורר ושחרר אלמנטים מסוג מימין. יש לך אפשרות להגדיר רוחב אחוז עבור עמודת הקריטריון. ניתן להוסיף תמונות או מדיה.

להלן דוגמא למה שהמשתמש יראה.


מלא את השאלות הריקות מאפשרות לך להכניס שורות ריקות באמצע משפט או פסקה. לאחר מכן משתמשים מקלידים את התשובה הנכונה בשדה ריק זה.

 • אם קיימים יותר מריק אחד, יש לענות נכון על כל החסר כדי שכל השאלה תסומן כנדרש.
 • ניתן להגדיר מספר תשובות נכונות לכל שדה (לדוגמה * / X לסימון כפל)

מלא את החסר

ניתן נקודות שונות לכל תשובה

אם נבחרה האפשרות "נקודות שונות לכל תשובה", באפשרותך להקצות נקודות לכל תשובה אפשרית.

להלן דוגמא למה שהמשתמש יראה:

אומדן


שאלות הערכה מושלמות לסקרים,  או בכל עת שאתה מבקש ממשתמש לדרג משהו.

 • ניתן לבחור רק תשובה אחת
 • ניתן להוסיף טקסט / תמונות לפני ו / או אחרי הדרוג.
 • אין הגבלה למספר האפשרויות הזמינות בהערכה

עצה
שאלה מסוג זה נהדרת עבור סקרים לפני הקורס או סוף הקורס.

להלן מה שהמשתמש רואה:

תשובה פתוחה

שאלות פתוחות מאפשרות למשתמש להזין תשובה בצורה חופשית
אתה יכול לבחור בין שני סוגים של שאלות חיבור:

 • תיבת טקסט: מציג <textarea>שדה טופס עבור המשתמש להזין טקסט שהוא רוצה.
 • העלאה: מציג כפתור העלאה המאפשר למשתמש להעלות קובץ.

התשובות מגיעות עם 2 אפשרויות לציון:

 • לא הוענקו ציונים מלאים הוענקו נקודות מלאות להגשת החיבור, אך מעמדו נותר "לא מדורג". מנהל/מנטור יכול לדרג את החיבור במועד מאוחר יותר, ולהתאים את הנקודות שהוענקו.
 • ציונים מלאים הוענקו: סמן אוטומטית את החיבור עם ציון והעניקו נקודות מלאות. (במקרה זה התלמיד יקבל את מלא הנקודות בכל מקרה, והשאלה לא תיבדק על ידי מנטור

דוגמה למה שהמשתמש יראה באתר:

שאלה פתוחה
שאלה פתוחה מסוג 'העלאת קובץ'


עורך משודרג

שאלות מסוג זה מקבילות לשאלות מסוג 'למלא את החסר' (משתמשים מקלידים את התשובה הנכונה בשדה ריק), כאשר בשאלה זו ניתן:

 • להכניס שדות ריקים, טקסט ותמונה בכל מיקום שנבחר.

      לדוגמה שדה מעל תמונה הכוללת סימולים מתמטיים.

 • ניתן ליצור את התרגילים כולל סימולים מתמטיים בתוך העורך עצמו:


(לאחר הוספת תרגיל הכולל סימול התרגיל יופיע באתר כתמונה, ולכן ניתן גם להעלות תמונה הכוללת את הסימול במקום יצירת התרגיל מחדש בעורך זה.)

 • ניתן להגדיר צבע שונה לכל תשובה שהתלמיד יקליד (ובכך ליצור הפרדה בין תשובות עם אופי שונה אחת מהשניה)

דוגמה למה שהמשתמש יראה באתר:

שימוש לדוגמה בעורך המשודרג

תרצה לשמוע יותר פרטים לגבי זה?

אנחנו כאן, ממש

מאחורי המסך

'